Ponúkame

V oblastiach, v ktorých pôsobíme ponúkame komplexný odborný servis a poradenstvo. Tento servis spočíva v starostlivosti o klienta od počiatku až po ukončenie jednotlivého projektu, zodpovednom prístupe k práci a  komunikácii na všetkých úrovniach. Východoslovenský región nezisková organizácia pracuje na vlastných projektoch ale taktiež spolupracuje s partnermi ako sú mestá, obce, školy, škôlky, súkromné firmy či iné ištitúcie alebo neziskové organizácie a cirkev. Poskytujeme množstvo služieb v rôznorodých oblastiach najmä však poradenstvo a spracovanie dokumentácii pre žiadanie nenávratných finančných prostriedkov z jednotlivých programov európskej únie. Ďalšími činnosťami našej neziskovej organizácie sú:

 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • poradenstvo pri vypracovaní dokumentácii pre žiadosti na nájomné byty
 • poradenstvo pri vypracovaní dokumentácii pre žiadosti na zatepľovanie bytových domov
 • poradenstvo pri vypracovaní dokumentácii pre riešenie havarijných stavov budov
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov pre podnikateľskú činnosť
 • vypracovanie projektov k výzvam na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie športových, kultúrnych a charitatívnych spoločenských podujatí
 • poradenstvo a marketing reklamných, oznamných a volebných kampaní, podľa požiadaviek klienta
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria