O nás

Východoslovenský región nezisková organizácia bola založená v roku 2008. Hlavné cieľe pôsobenia neziskovej organizácie sa nezmenili dodnes. Hlavnými oblasťami pôsobenie sú služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. V týchto oblastiach vyvíjame najväčšie aktivity a taktiež podľa ukazovateľov rozvoja a zamestnanosti neskôr hodnotíme naše výsledky. Ďalším poslaním neziskovej organizácie Východoslovenský región je priamo sa podieľať na zlepšovaní a zvyšovaní životnej úrovne tohto regiónu komplexným pôsobením vo všetkých oblastiach v ktorých region východného Slovenska oproti ostatným slovenským regiónom zaostáva. Sú to najmä výchova, vzdelanostná úroveň, zamestnanosť, sociálna inklúzia, bývanie, ekológia, informatizácia spoločnosti, turistický ruch, zvyšovanie spokojnosti a kúpyschopnosti obyvateľov, budovanie priemyselných parkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov. Komplexným pôsobením v týchto oblastiach podporujeme východoslovenský región.

 

Činnosť neziskovej organizácie Východoslovenský región n.o v bodoch:

 1. komunikuje s dotknutou časťou obyvateľstva a zaujíma sa o ich potreby, monitoruje život v komunitách a menšinách separovaných od spoločnosti,
 2. komunikuje s agentúrami, obcami, cirkvou a právnickými osobami a hľadá možnosti a prostriedky na vzdelávanie a zamestnávanie občanov,
 3. zabezpečuje prezentáciu svojej činnosti medzi občanmi, zabezpečuje a vykonáva vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy, poskytuje pomoc pri nájdenní zamestnania,
 4. podieľa sa na budovaní pracovných miest spolu s tretími stranami (právnické osoby, vzdelávacie agentúry, personálne agentúry, obce, a iné), umiestňuje na nich občanov dlhodobo nezamestnaných,
 5. bojuje proti rasovej neznášanlivosti, xenofóbii, diskriminácii a zasadzuje sa za rovnosť šancí a príležitostí, do popredia dáva dôstojný život pre každého človeka,
 6. presadzuje používanie nových technológií, angažuje sa v znižovani digitálnej priepasti a zvyšovaní záujmu v informačných technológiách,
 7. podporuje proekologické riešenia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, recyklovanie odpadov, pestovanie bio potravín a zdravý životný štýl,
 8. propaguje prírodné aj kultúrné krásy regiónu, ochraňuje kultúrne dedičstvo, podieľa sa na oživovaní upadajúcich turistických atrakcií a rekreačných oblastí,
 9. vykonáva svoju činnosť v centrách aj v teréne, ochraňuje právo na prácu, vzdelanie, rodinu, súkromné vlastníctvo, pomáha každému človeku mať všetko potrebné k prežitiu dôstojného života, pomáha na východe slovenska žiť lepšie,
 10. vykonáva všeobecne prospešnú činnosť rôzneho charakteru  pre cieľovú oblasť východného slovenska,
 11. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastných finančných zdrojov a ich hospodárne využívanie.

 

Na stiahnutie:

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria