Nájomné byty a zatepľovanie bytových domov

Demografický vývoj v Slovenskej republike naberá neblahý spád. Nutno konštatovať že priemerný obyvateľ Slovenska starne. V súčastnosti je to dané niekoľkými základnými faktormi v našej spoločnosti. Vysoká nezamestnanosť priamo pôsobí na životnú úroveň a schopnosť obyvateľov zabezpečiť si bývanie vlastnými silami. Množstvo mladých, zdravých a schopných ľudí odchádza pracovať do zahraničia a často tam aj zostáva žiť. V týchto ekonomicky ťažkých podmienkach sme sa rozhodli podporovať rodiny, ktoré chcú napriek všetkým týmto neblahým skutočnostiam zostať doma, žiť, pracovať a vychovávať svoje ratolesti vo svojom rodnom meste či obci.

V prvej etape ktorá už momentálne beží podporujeme výstavbu nájomných bytov pre rodiny z nízkymi príjmami, ktoré bývajú v obciach v blízkosti väčších krajských a okresných miest, pretože v týchto mestách si môžu nájsť aspoň štartovaciu prácu a budú tak schopní zaplatiť si základné nájomné v týchto nájomných bytoch a žiť tak spokojne a dôstojne v novom.

V druhej etape ktorá sa momentálne pripravuje budeme podporovať malých a stredných podnikateľov, pokúsime sa získať investorov a popresúvať podniky smerom k ľuďom ktorí bývajú ďaleko od pracovných možností. Týmto krokom zaezpečíme pre mestá a obce základné pracovné miesta. Tieto pracovné miesta zabezpečia ľuďom príjmy. Takíto ľudia budú chcieť zostať žiť a pracovať doma. Nato bude nadväzovať výstavba ďalších nájomných jednotiek, ktoré s pomocou vlády SR a ŠFRB zabezpečia veľmi výhodné nájomne byty aj v doslova od práce odrezaných regiónoch.

V tretej etape sa budeme snažiť lobovať v prostredí najvyššej politiky aby sa legislatívne pristúpilo k odpredaju týchto bytov do osobného vlastníctva nájomcov. Získané financie by mali byť účelovo viazané na ďalšie budovanie nájomných bytov, čo by v konečnom dôsledku prinieslo ekonomické aj spoločenské oživenie všetkých kútov slovenska. Týmto spôsobom sa budeme snažiť uľahčiť mladým rodinám život, naplniť mestá a obce množstvom detí a zvrátiť súčasnú spoločenskú, demografickú i z toho vyplývajúcu ekonomickú recesiu.

Preto oslovujeme Vás páni primátorí a starostovia, pani primátorky a starostky, pomôžte svojím mestám a obciam, stojte za svojími voličmi! Je potrebné znovu navrátiť život do všetkých kútov slovenska. Školy a škôlky musia znova ožiť. Kvôli týmto potrebám Slovenská vláda schválila program rozvoja bývania na ďalšie obdobie, ktorý presne definuje akým spôsobom bude štát v budúcnosti pomáhať mestám a obciam pri riešení bytových problémov svojich občanov, preto nás neváhajte osloviť a pridajte sa k nám!

Na stiahnutie: Brožúra nájomné byty PDF

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria