Kontakty

Východoslovenský región, nezisková organizácia
Zápotockého 21
Prešov 080 01

IČO: 42092248
DIČ: 2022714606

č.ú.: 2928835346/1100

vrno@vrno.sk
www.vrno.sk

 

Adresa prijímacej kancelárie:
Strojnícka 9/A
080 01, Prešov

Kancelária sa nachádza na prvom poschodí v budove GASTROHAUSE

 

Kontakty:
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, riaditeľ neziskovej organizácie
0908 999 759
vrno@vrno.sk

Ing. Arch. Stanislav Cehelský, predseda správnej rady
0905 604 573
cehelsky@vrno.sk

Mgr. Michal Majdák, podpredseda správnej rady
0905 361 627
majdak@vrno.sk

Ján Hic, podpredseda správnej rady
0949 343 380
hic@vrno.sk

Ing. Martin Kulik, hlavný projektový manažér
0915 130 543
kulik@vrno.sk

Ing. Jozef Demčák, projektový manažér
0905 293 814
demcakjozef@gmail.com

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria