Havarijné situácie škôl na východe Slovenska

Navštívili sme zopár škôl na východe Slovenska s cieľom presadenia nových vzdelávacích a voľnočasových projektov pre žiakov základných a stredných škôl. Pri preberaní množstva problémov s udržovaním vzdelávacieho procesu sme sa dostali k debate o stave školských priestranstiev, telocviční a budov. Je nutné skonštatovať, že nie každý zriaďovateľ školy má prostriedky na jej udržiavanie či rekonštrukciu a podmienky v akých sa vzdelávací proces vykonáva v niektorých obciach sú katastrofálne priam až neúnosné. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli poskytovať poradenstvo a podporovať školy na východe Slovenska v oblasti riešenia havarijných stavov. Ak potrebujete pomoc v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať.

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria