Ako ďalej s rómskou komunitou na Slovensku

Až osemdesiat percent rómskej komunity žije vo východoslovenskom regióne. Obce ako Svinia, Chminianské Jakubovany či Jarovnice sú už teraz väčšinovo obývané rómskym obyvateľstvom. Život v týchto obciach sa mení vo všetkých jeho podobách. Mení sa kultúra, sociálne zázemie, vzdelávací proces ale aj obyčajné spolunažívanie majoritnej časti obyvateľstva s minoritou. V konečnom dôsledku sa majorita stála minoritou a naopak. Je nutné riešiť vzdelávanie rómskych spoluobyvateľov vo všetkých jeho podobách a to sociálnej, kultúrnej aj manažérskej, pretože sa v poslednej dobe vynoril aspket v podobe novopečených rómskych starostov obcí. Títo starostovia nemajú často ani základné vzdelanie a nemôžu tak plnohodnotne zastávať svoju funkciu a hájiť záujmy obyvateľov, ktorých zastupujú. Na tému spolužietie s rómskym obyvateľstvom ako majoritnou časťou v obci, budeme organizovať diskusie, informácie o dátume a mieste konania sa dozviete na našich webových stránkach.

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria