Ako ďalej s rómskou komunitou na Slovensku

Až osemdesiat percent rómskej komunity žije vo východoslovenskom regióne. Obce ako Svinia, Chminianské Jakubovany či Jarovnice sú už teraz väčšinovo obývané rómskym obyvateľstvom. Život v týchto obciach sa mení vo všetkých jeho podobách. Mení sa kultúra, sociálne zázemie, vzdelávací proces ale aj obyčajné spolunažívanie majoritnej časti obyvateľstva s minoritou. V konečnom dôsledku sa majorita stála minoritou a naopak.

Havarijné situácie škôl na východe Slovenska

Navštívili sme zopár škôl na východe Slovenska s cieľom presadenia nových vzdelávacích a voľnočasových projektov pre žiakov základných a stredných škôl. Pri preberaní množstva problémov s udržovaním vzdelávacieho procesu sme sa dostali k debate o stave školských priestranstiev, telocviční a budov. Je nutné skonštatovať, že nie každý zriaďovateľ školy má prostriedky na jej udržiavanie či rekonštrukciu a podmienky v akých sa vzdelávací proces vykonáva v niektorých obciach sú katastrofálne priam až neúnosné.

Nájomné byty a zatepľovanie bytových domov

Demografický vývoj v Slovenskej republike naberá neblahý spád. Nutno konštatovať že priemerný obyvateľ Slovenska starne. V súčastnosti je to dané niekoľkými základnými faktormi v našej spoločnosti. Vysoká nezamestnanosť priamo pôsobí na životnú úroveň a schopnosť obyvateľov zabezpečiť si bývanie vlastnými silami. Množstvo mladých, zdravých a schopných ľudí odchádza pracovať do zahraničia a často tam aj zostáva žiť.

Ponúkame

 • komplexný odborný servis a poradenstvo v rámci projektov
 • vzdelávacie aktiity
 • investičné projekty
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov
 • manažérske vzdelávanie
 • kurzy, tréningy a rekvalifikácie
 • organizovanie spoločenských podujatí
 • finančné analýzy a externý manažment
 • rozpočtovanie stavebných projektov
 • rozpočtovanie kultúrnych podujatí
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • a mnohé ďalšie aktivity

Referencie

 

KONTAKT

Východoslovenský región, n.o.
Zápotockého 21
Prešov 080 01

 

tel.: +421 908 999 759
e-mail: vrno@vrno.sk

 

IČO: 42 092 248
DIČ: 2022714606

Kontaktný formulár

Fotogaléria